อาคารเรือนกระจก

          สร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงเหลี่ยมประดับด้วยไม้ฉลุโดยรอบชายคา เป็นศิลปะกึ่งยุโรป ติดกระจกรายรอบหลากสีงดงามสะดุดตา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเกียรติบัตร รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2545 ตามที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาคัดเลือกให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่น และองค์กรดีเด่นด้านอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการของ "สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย”