ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเที่ยวส่งท้าย บ๊ายบายเขาดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคา click
เอกสารประกวดราคา click
TOR click
ราคากลาง click