ประกาศจัดหาผู้ประกอบกิจการร้านอาหารบริการด่วน (Fast Food) ภายในสวนสัตว์ดุสิต

ด้วยสวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์จะจัดหาผู้ประกอบกิจการร้านอาหารบริการด่วน (Fast Food) ประเภท บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรุงสำเร็จยี่ห้อที่ได้รับมาตรฐาน พร้อมเครื่องปรุงรสชนิดต่าง ๆ บริเวณประตูทางเข้าสวนสัตว์สวนจิตรลดา ระยะเวลาประกอบกิจการ ๑ ปี

ขอเชิญท่านผู้สนใจขอดูรายละเอียดเอกสาร และซื้อเอกสารเสนอผลตอบแทน ราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองอำนวยการสวนสัตว์ดุสิต ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.dusit@zoothailand.org หรือ ๐๒-๒๘๑-๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๖, ๑๓๗ ในวันและเวลาราชการเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศ click