ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

หัวข้อประกาศ

12/11/2018
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 2 อัตรา
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
09/11/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
06/11/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ ปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคล (PMS)
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
03/11/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ภายในสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปรงบประมาณ 2562
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
29/10/2018
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 2 อัตรา
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
25/10/2018
รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานอง์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์สงขลา จำนวน 2 อัตรา
  ดาวน์โหลด
25/10/2018
รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 อัตรา
  ดาวน์โหลด
22/10/2018
เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เข้าเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 อัตรา
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด