ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

หัวข้อประกาศ

06/12/2017
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน (ครั้งที่ 2) สังกัดสำนักการเงินและทรัพย์สิน
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สำนักการเงินและทรัพย์สิน)สังกัด : สำนักการเงินและทรัพย์สินจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
06/12/2017
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่งวิศวกร (3-6) สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และแผน (ครั้งที่ 2)
-  ตำแหน่ง : วิศวกร (3-6)สังกัด : สำนักยุทธศาสตร์และแผนจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
30/11/2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (3-6) สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
21/11/2017
รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างรายวันแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ภายในสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบล จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายัน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
21/11/2017
รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 5 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีจำนวน 5 อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
21/11/2017
ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างวิทยากรโครงการเรียนรู้ในโลกแห่งสรรพสัตว์ (สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
15/11/2017
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (3-6) สังกัดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
-  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (3-6)สังกัด : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
15/11/2017
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่งวิศวกร (3-6) สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และแผน
-  ตำแหน่ง : วิศวกร (3-6)สังกัด : องค์การสวนสัตว์จำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด