ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

01/08/2021 0038/2564
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักกฎหมาย จำนวน 2 ตำแหน่ง
-  ตำแหน่ง : 0085 - นิติกร (3-6)สังกัด : สำนักกฎหมายสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายงานคดีและวินัย ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิตอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด
-  ตำแหน่ง : 1789 - นิติกรสังกัด : สำนักกฎหมายสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิตอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด
2ตำแหน่ง
05/07/2021 0009/2564
รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโครงการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm Bank) ช้างเลี้ยง ปฏิบัติงานนายสัตวแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 27 - ลูกจ้างโครงการฯ (คชอาณาจักร จ.สุรินทร์)สังกัด : คชอาณาจักรสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางสัตวแพทยศาสตร์อัตตราเงินเดือน : 18,900
ประสบการณ์ :
วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางสัตวแพทยศาสตร์ และมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
1ตำแหน่ง
01/06/2021 0032/2564
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักกฎหมาย 1 อัตรา (รับสมัครจากภายใน)
-  ตำแหน่ง : 0084 - นิติกร (3-6)สังกัด : สำนักกฎหมายสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายงานคดีและวินัย ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ป.ตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิตอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด
1ตำแหน่ง
21/05/2021 0031/2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน (นักบริหารระดับ 9) (ภายใน)
-  ตำแหน่ง : 0036 - ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สินสังกัด : สำนักการเงินและทรัพย์สินสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 9
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
21/05/2021 0030/2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ (นักบริหารระดับ 9) (ภายใน)
-  ตำแหน่ง : 0112 - ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสังกัด : สำนักพัฒนาธุรกิจสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 9
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
21/05/2021 0029/2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (นักบริหารระดับ 9) (ภายใน)
-  ตำแหน่ง : 0152 - ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์สังกัด : สถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์สิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 9
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
21/05/2021 0028/2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ และวิจัย (นักบริหารระดับ 9) (ภายใน)
-  ตำแหน่ง : 0086 - ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ และวิจัยสังกัด : สำนักอนุรักษ์และวิจัยสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 9
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง