หัวข้อประกาศ

วันที่ : 08/01/2021
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : เปิดรับสมัครลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๖ อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์ขอนแก่น)
-  สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : ๑. ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น ปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษาในระบบ ฝ่ายการศึกษา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วนศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และมีความรู้ ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
รายละเอียด :

ผู้สมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น ต้องเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น ที่มีคำสั่งจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ www.zoothailand.org ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ โดยจะทำการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบในวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ และทำสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารสำนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เอกสาร : ดาวน์โหลด