หัวข้อประกาศ

วันที่ : 31/12/2020
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโครงการศูนย์เพาะขยายพันธุ์ละมั่งพันธุ์ไทย สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์อุบลราชธานี)
-  สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด