หัวข้อประกาศ

วันที่ : 19/09/2019
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศรับสมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสำนักต่างๆ และสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สำนักบริหารกลาง)
-  สังกัด : สำนักบริหารกลาง
-  จำนวน 5 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด