ออริค, เจมส์บอค/Oryx, Gemsbok (Oryx gazella)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ออริกซ์ หรือ เจมส์บอค เป็นสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากสัตว์ในตระกูลละมั่งมากที่สุด เนื่องจากสัตว์ชนิดนี้มีลำตัวยาว และมีเขาที่เรียวยาว อีกทั้ง ยังมีลวดลายบนใบหน้าเป็นสีดำสลับขาวด้วย นอกจากนี้ ยังมีผู้คนมากมายที่ต้องการเขาอันงดงามของสัตว์ชนิดนี้ ตามรูปแบบของแต่ละวัฒนธรรมและในสมัยกลางของอังกฤษยังมีการขายเขาของสัตว์ชนิดนี้ในลักษณะเดียวกับเขายูนิคอร์นด้วย ลำตัวของสัตว์ชนิดนี้มีลักษณะย่นสีเทา และมีลวดลายสีดำบริเวณข้างลำตัว ซึ่งจะเห็นเป็นสีที่ตัดกันอย่างชัดเจน นอกจากนี้ สัตว์ชนิดนี้ยังมีแถบสีดำขนาดใหญ่บริเวณขาส่วนบน มีลำตัวยาว มีหางเหมือนม้า และทั้งตัวผู้และตัวเมียจะมีเขาที่งดงาม แต่ตัวผู้จะมีเขาที่สั้นกว่าและหนากว่าตัวเมีย ส่วนลูกจะไม่มีลวดลายสีดำตามลำตัว

ถิ่นอาศัย :

แอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้ แอฟริกาใต้ และซิมบับเว

อาหาร :

ใบไม้ รากไม้ หัวพืช ต้นไม้ เปลือกไม้ ผลไม้

พฤติกรรม :

ชอบอยู่เป็นฝูง ประมาณ 10-40 ตัว โดยมักจะอยู่รวมกันกับแอนทีโลปชนิดอื่น ๆ หรือกับม้าลาย สามารถอดน้ำและอาหารได้เป็นเวลานาน ๆ

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN Red List 2009).

วัยเจริญพันธุ์ :

ในช่วงผสมพันธุ์ตัวผู้จะเข้าไปไล่จับในฝูงตัวเมีย และในช่วงวัยรุ่นมันจะสร้างอาณานิคมของตนเองเพื่อผสมพันธุ์กับตัวเมีย และเข้าหาตัวเมีย สัตว์ชนิดนี้จะตั้งท้องลูกตัวเมียนานกว่าลูกตัวผู้ถึง 2 ปี หรือประมาณ 264 วัน

ขนาดและน้ำหนัก :

ขนาดลำตัวยาว 198-216 เซนติเมตร ตัวผู้มีน้ำหนัก 240 กิโลกรัม ตัวเมียมีน้ำหนัก 210 กิโลกรัม

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560