แพนด้าแดง/LESSER PANDA , RED PANDA (Ailurus fulgens)

สิ่งที่น่าสนใจ :

จมูกสั้นและแหลม ตาเล็ก หูตั้ง มีลายที่ใบหน้าเหมือนสวมหน้ากาก ขนยาว และหนา สีน้ำตาลแดง ส่วนท้อง และสะโพกมีขนสีดำ มีจุดสีน้ำตาลแดงใต้ตา ที่แก้ม ขอบหู และเหนือดวงตามีขนสีขาว หางยาว มีวงแหวน 12 วงสีน้ำตาลแดง สลับสีน้ำตาลอ่อน มีต่อมกลิ่นที่เท้า และที่ก้น

ถิ่นอาศัย :

เทือกเขาหิมาลัย และตามภูเขาสูงของประเทศเนปาล อินเดีย ภูฐาน จีน และพม่า แพนด้าแดง แบ่งเป็น 2 ชนิดย่อย ได้แก่ 1. Ailurus fulgens fulgens ขนาดตัวเล็กกว่า หน้าจะมีขนสีจางกว่า พบในเนปาล ทิเบต อินเดีย ภูฐาน และจีน 2. Ailurus fulgens styani ลายที่หน้าสีเข้ม พบในพม่า และบางพื้นที่ในจีน

อาหาร :

อาหารหลัก คือ ใบไผ่ นอกจากนี้ก็กินลูกสน รากไม้ ลูกไม้ เห็ด บางครั้งกินไข่นก และลูกนก แพนด้าแดง ใช้เวลา 13 ชั่วโมงในหนึ่งวัน เพื่อหาใบไผ่กิน

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Carnivora

FAMILY : Ailuridae

GENUS : Ailurus

SPECIES : Ailurus fulgens

อายุเฉลี่ย :

อายุเฉลี่ย 15 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

ออกลูกครั้งละ 1-4 ตัว ลูกแรกเกิดมีน้ำหนัก ประมาณ 110-130 กรัม ลูกหย่านมเมื่ออายุ 5 เดือน

ขนาดและน้ำหนัก :

ความยาวลำตัว 50-64 เซนติเมตร ความยาวหาง 28-48 เซนติเมตร น้ำหนัก 3-6 กิโลกรัม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560